Reageren niet meer mogelijk

Succesvol afgerond

De Haagse Hogeschool - Lid College van Bestuur
Actys Wonen - Directeur
CVO Rotterdam e.o. - Lid Raad van Toezicht, profiel Onderwijs
Zuyd Hogeschool - Lid Raad van Toezicht
CED-Groep - Algemeen Directeur-Bestuurder
Stichting Cultuureducatiegroep - Leden Raad van Toezicht
Avans Hogeschool - Directeur Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu
ROC Friese Poort - Directeur vestiging Leeuwarden/Dokkum en Directeur vestiging Drachten
ROC Midden Nederland - Directeur Facility, Horeca & Travel College
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Rythovius College
Ons Middelbaar Onderwijs, SG Tongerlo - Collegedirecteur Da Vinci College
Avans Hogeschool / Hogeschool Zeeland - Directeur Centre of Expertise Biobased Economy
AOC De Groene Welle - Voorzitter College van Bestuur
Stichting Haagse Gezondheidscentra Groep - Directeur-bestuurder
Wellantcollege - Regiodirecteur vmbo
SKOzoK - Lid College van Bestuur
Hogeschool van Amsterdam - Lid College van Bestuur
Stichting Onderwijsgeschillen - (vice) voorzitter Landelijke Klachtencommissie
Stichting Pluryn - Lid Raad van Toezicht - Zorgtechnologie, Wetenschappelijk
Veluwse Onderwijsgroep - Lid Raad van Toezicht
COG Valei & Gelderland-Midden - Algemeen directeur Arentheem College
NUOVO Scholengroep - Lid Raad van Toezicht, profiel Financieel
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt - Lid Bestuur, Penningmeester/ Portefeuille Financën
SHG Groep - Leden Raad van Toezicht
Velison Wonen - Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen
Avans Hogeschool - Directeur Diensteenheid ICT & Facilitair (DIF)
Fontys International Business School - Managing Director
Zadkine - Hoofd Financiën
Zuyd Hogeschool - Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Inholland - Directeur Onderwijs en Innovatie
ROC West Brabant - Directeur Florijn College
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Sondervick College
Wooncompagnie - Lid Raad van Commissarissen - vastgoed
ROC Da Vinci College - Directeur Onderwijsstrategie en kwaliteit
Stichting Gilde Opleidingen - Directeur Zorg & Welzijn
Woonstichting Servatius Maastricht - Lid Raad van Toezicht - Financiën & Bedrijfsvoering
Beukenrode Onderwijs - Locatieleider
Noordwijkse Woningstichting - Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen
NUOVO Scholengroep - Voorzitter Raad van Toezicht
SLO - Manager VO tweede fase
NUOVO Scholengroep - Lid Raad van Toezicht
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) - Leden Raad van Toezicht
Passend Onderwijs Almere - Directeur-bestuurder
Rijn IJssel - Leden Raad van Toezicht
Stichting Woontij - Lid Raad van Commissarissen
Habeko Wonen - Lid Raad van Commissarissen - Financiën, Control & Risicomanagement
Sophia Stichting/ Stichting PCPO - Bestuurder
Almeerse Scholen Groep - Lid College van Bestuur
Zuyd Hogeschool - Lid Raad van Toezicht