Succesvol afgerond

Stichting Dunavie - Lid Raad van Commissarissen (i.a.v. ILT procedure)
Stichting Driestroom - Manager Financiën & Control
Stichting Driestroom - Lid Raad van Bestuur
Catharina Stichting - Directeur-Bestuurder
Stichting Signum - Lid College van Bestuur
Woningstichting Servatius - Lid Raad van Commissarissen (i.a.v. ILT procedure)
Het Stedelijk Lyceum - Bestuurder
Saxion - Directeur Service Centrum Voorzieningen (SCV)
De Woonschakel West Friesland - 2 Leden Raad van Commissarissen (i.a.v. ILT procedure)
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Eckart College en Nuenens College
WIJ Groningen - Voorzitter Raad van Toezicht
Liliane Fonds - Directeur-Bestuurder
COG Vallei & Gelderland-Midden - Voorzitter College van Bestuur
Calvijn College - Voorzitter College van Bestuur
Drenthe College - Lid College van Bestuur
Stichting Markland College - Directeur Markland College Oudenbosch
Avans hogeschool - HZ University of Applied Sciences - Directeur stichting Associate degrees Academie Roosendaal
ROC Mondriaan - Directeur Financiën & Control
Woonstichting St. Joseph - Lid Raad van Commissarissen (i.a.v. ILT procedure)
Primair Huisartsenposten - Lid Raad van Toezicht
Hogeschool iPabo - Opleidingsmanager
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt - Voorzitter Bestuur
Stichting Amerpoort - Voorzitter Raad van Toezicht
Rondom Wonen - Directeur-Bestuurder
VSNU - Domeinleider Onderwijs
Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep - Uitgeefdirecteur
NV Bergkwartier - Directeur
Bink Kinderopvang - Lid Raad van Toezicht
Stichting Surplus - Lid Raad van Toezicht
Stichting Surplus - Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Movisie - twee leden Raad van Toezicht
Noordwijkse Woningstichting - Lid Raad van Commissarissen
Het Assink Lyceum - Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
Centrale Huisartsenposten Rijnmond - Voorzitter Raad van Bestuur
Quadraam - Lid Raad van Toezicht
Stichting Signum - Voorzitter College van Bestuur
Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei - Bestuurder
ROC Friese Poort - Lid College van Bestuur
International School Eerde - Directeur
NHTV - Voorzitter College van Bestuur
Avans hogeschool - Directeur Academie voor Engineering en ICT
MBO Utrecht- Directeur Academie Handel en Ondernemerschap
Avans hogeschool - Directeur Academie voor Marketing en Business Management
Gooise Scholen Federatie - Lid Raad van Toezicht
Stichting Onderwijsgeschillen - Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
CVO Rotterdam e.o. - Lid Raad van Bestuur
Stichting Amerpoort - Lid Raad van Toezicht, profiel Kwaliteit & Veiligheid van Zorg
Hout- en Meubileringscollege - Voorzitter Raad van Toezicht
Ons Middelbaar Onderwijs - Programmadirecteur AOS Midden Brabant
Atlas College - Voorzitter en Lid Raad van Toezicht
St. OVO Tilburg - Rector Koning Willem ll College
Graafschap College - Voorzitter College van Bestuur
Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg - 3 leden Raad van Toezicht
Lucas Onderwijs - Hoofd Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie
Stichting Onderwijsgroep Amersfoort - Lid Raad van Toezicht
Stichting Woonpalet - Lid Raad van Commissarissen
Wooncompagnie - 2 leden Raad van Commissarissen
ASKO Scholen, lid Raad van Toezicht profiel Ketensamenwerking, Onderwijs en Kinderopvang
ASKO Scholen, lid Raad van Toezicht profiel Financiën & Risicomanagement
Saxion, University of Applied Sciences - Directeur International Office
Vrije Universiteit - Directeur Bedrijfsvoering FSW
ROC Friese Poort - Directeur vestiging Sneek
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector IVO-Deurne
Hogeschool van Amsterdam - Decaan faculteit Onderwijs en Opvoeding
De Haagse Hogeschool - Lid College van Bestuur