Succesvol afgerond

ROC Mondriaan - Directeur Financiën & Control
Stichting Meerwonen - Lid Raad van Commissarissen (i.a.v. ILT procedure)
Primair Huisartsenposten - Lid Raad van Toezicht
Hogeschool iPabo - Opleidingsmanager
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt - Voorzitter Bestuur
Stichting Amerpoort - Voorzitter Raad van Toezicht
Rondom Wonen - Directeur-Bestuurder
VSNU - Domeinleider Onderwijs
Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep - Uitgeefdirecteur
NV Bergkwartier - Directeur
Bink Kinderopvang - Lid Raad van Toezicht
Stichting Surplus - Lid Raad van Toezicht
Stichting Surplus - Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Movisie - twee leden Raad van Toezicht
Noordwijkse Woningstichting - Lid Raad van Commissarissen
Het Assink Lyceum - Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
Centrale Huisartsenposten Rijnmond - Voorzitter Raad van Bestuur
Quadraam - Lid Raad van Toezicht
Stichting Signum - Voorzitter College van Bestuur
Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei - Bestuurder
ROC Friese Poort - Lid College van Bestuur
International School Eerde - Directeur
NHTV - Voorzitter College van Bestuur
Avans hogeschool - Directeur Academie voor Engineering en ICT
MBO Utrecht- Directeur Academie Handel en Ondernemerschap
Avans hogeschool - Directeur Academie voor Marketing en Business Management
Gooise Scholen Federatie - Lid Raad van Toezicht
Stichting Onderwijsgeschillen - Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
CVO Rotterdam e.o. - Lid Raad van Bestuur
Stichting Amerpoort - Lid Raad van Toezicht, profiel Kwaliteit & Veiligheid van Zorg
Hout- en Meubileringscollege - Voorzitter Raad van Toezicht
Ons Middelbaar Onderwijs - Programmadirecteur AOS Midden Brabant
Atlas College - Voorzitter en Lid Raad van Toezicht
St. OVO Tilburg - Rector Koning Willem ll College
Graafschap College - Voorzitter College van Bestuur
Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg - 3 leden Raad van Toezicht
Lucas Onderwijs - Hoofd Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie
Stichting Onderwijsgroep Amersfoort - Lid Raad van Toezicht
Stichting Woonpalet - Lid Raad van Commissarissen
Wooncompagnie - 2 leden Raad van Commissarissen
ASKO Scholen, lid Raad van Toezicht profiel Ketensamenwerking, Onderwijs en Kinderopvang
ASKO Scholen, lid Raad van Toezicht profiel Financiën & Risicomanagement
Saxion, University of Applied Sciences - Directeur International Office
Vrije Universiteit - Directeur Bedrijfsvoering FSW
ROC Friese Poort - Directeur vestiging Sneek
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector IVO-Deurne
Hogeschool van Amsterdam - Decaan faculteit Onderwijs en Opvoeding
De Haagse Hogeschool - Lid College van Bestuur
Actys Wonen - Directeur
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland - Directeur-bestuurder
CVO Rotterdam e.o. - Lid Raad van Toezicht, profiel Onderwijs
Zuyd Hogeschool - Lid Raad van Toezicht
CED-Groep - Algemeen Directeur-Bestuurder
Stichting Cultuureducatiegroep - Leden Raad van Toezicht
Avans Hogeschool - Directeur Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu
ROC Friese Poort - Directeur vestiging Leeuwarden/Dokkum en Directeur vestiging Drachten
ROC Midden Nederland - Directeur Facility, Horeca & Travel College
Ons Middelbaar Onderwijs - Rector Rythovius College
Ons Middelbaar Onderwijs, SG Tongerlo - Collegedirecteur Da Vinci College
Avans Hogeschool / Hogeschool Zeeland - Directeur Centre of Expertise Biobased Economy
AOC De Groene Welle - Voorzitter College van Bestuur
Stichting Haagse Gezondheidscentra Groep - Directeur-bestuurder
Wellantcollege - Regiodirecteur vmbo
SKOzoK - Lid College van Bestuur
Hogeschool van Amsterdam - Lid College van Bestuur
Stichting Onderwijsgeschillen - (vice) voorzitter Landelijke Klachtencommissie
Stichting Pluryn - Lid Raad van Toezicht - Zorgtechnologie, Wetenschappelijk
Veluwse Onderwijsgroep - Lid Raad van Toezicht
COG Vallei & Gelderland-Midden - Algemeen directeur Arentheem College
NUOVO Scholengroep - Lid Raad van Toezicht, profiel Financieel
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt - Lid Bestuur, Penningmeester/ Portefeuille Financën
SHG Groep - Leden Raad van Toezicht
Velison Wonen - Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen
Avans Hogeschool - Directeur Diensteenheid ICT & Facilitair (DIF)
Fontys International Business School - Managing Director
Zadkine - Hoofd Financiën
Zuyd Hogeschool - Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Inholland - Directeur Onderwijs en Innovatie