Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

• Vooraanstaand jurist, met rechtspraak belast of uit de academische wereld.
• Ervaring met het houden/ leiden van zittingen.
• Affiniteit met geschilbeslechting en onderwijs.