Lid Raad van Toezicht, profiel Kwaliteit & Veiligheid van Zorg

• Zorgprofessional met beleidsmatige en/of bestuurlijke ervaring.
• Kennis van innovaties op het gebied van kwaliteit van zorg.
• Vertrouwd met de verankering van het cliëntperspectief in zorgprocessen.