Lid Raad van Commissarissen, profiel Maatschappelijk ondernemerschap & Innovatie

• Ervaring met duurzame ontwikkeling en innovatie van professionele organisaties
• Vertrouwd met het spanningsveld van snel veranderende organisaties in de maatschappelijke sectoren
• In staat ervaring uit andere sectoren te vertalen naar de volkshuisvesting