Lid Raad van Commissarissen, profiel Volkshuisvesting & Wonen

• Aansprekende, innovatieve visie op volkshuisvesting & wonen
• Zicht op de veranderende maatschappelijke rol van woningcorporaties
• Goed ingevoerd in vraagstukken rond nieuwe vormen van wonen