Voorzitter College van Bestuur

• Sturen op de ontwikkeling van onderwijsinstelling tot regionaal kenniscentrum.
• Strategische ambities waarmaken met wendbare en flexibele bedrijfsvoering.
• Spilfunctie vervullen in technologische, sociale- en economische ontwikkelingen in de regio.