voorzitter college van bestuur

Het Calvijn College is de reformatorische scholengemeenschap in Zeeland met een breed onderwijsaanbod, zeven locaties en ruim 3.000 leerlingen. Op het Calvijn College weten leerlingen en personeel zich als christen verbonden aan de Bijbel en de belijdenis.

De raad van toezicht zoekt per 1 augustus 2018 een inspirerend en verbindend

voorzitter college van bestuur

• wil zijn werk invullen in afhankelijkheid van God en Zijn Woord;
• heeft hart voor jongeren en kan heldere keuzes maken vanuit een doordachte toekomstvisie;
• kan bestuurlijk denken en handelen;
• is sociaal vaardig en samenwerkingsgericht naar alle geledingen en relaties van de Zeeuwse school.

Kortweg: een verbinder die vanuit de christelijke identiteit van de school hartelijk betrokken is op leerlingen en personeel. En helder voor ogen heeft wat het beste is voor de leerlingen.

Sluiting reactietermijn: D.V. 8 januari 2018.