inkomend voorzitter college van bestuur

Het Calvijn College is de reformatorische scholengemeenschap in Zeeland met een breed onderwijsaanbod, zeven locaties en ruim 3.000 leerlingen. Op het Calvijn College voelen leerlingen en personeel zich als christenen verbonden aan de Bijbel en de belijdenis.

De raad van toezicht zoekt een inspirerend en empathisch

inkomend voorzitter college van bestuur

die:
- zijn werk wil invullen in afhankelijkheid van God en Zijn Woord;
- bestuurlijk kan denken en handelen;
- hart voor jongeren heeft en heldere keuzes kan maken vanuit een doordachte toekomstvisie;
- sociaal vaardig en samenwerkingsgericht is naar alle geledingen en relaties van de Zeeuwse school.

Kortweg: een verbinder die vanuit de christelijke identiteit van de school hartelijk betrokken is op leerlingen en personeel. En helder voor ogen heeft wat het beste is voor de leerlingen.

Sluiting reactietermijn: 22 mei 2017.