Lid Raad van Toezicht, profiel Ketensamenwerking, Onderwijs en Kinderopvang

• Visie op samenhang en samenwerking onderwijs, jeugdzorg, welzijn en kinderopvang.
• Denken vanuit ononderbroken en samenhangende leer- en ontwikkellijnen voor kinderen.
• Vertrouwd met nieuwe samenwerkingsconcepten als Brede School en IKC’s.