Lid Raad van Toezicht, profiel Maatschappelijk ondernemerschap

• Bestuurlijke ervaring in maatschappelijke ondernemingen.
• Kennis van klant- en marktsturing.
• Ruime toezichthoudende ervaring.