Directeur Academie Handel en Ondernemerschap

• Op basis van onderwijskundig leiderschap komen tot stevige onderwijskwaliteit.
• Operationeel, tactisch handelen combineren met netwerken en ondernemerschap.
• Met elan en energie, regie voeren binnen ambitieuze kleinschalige MBO-instelling.