Rector Koning Willem II College

• Doorontwikkelen van het onderwijs tot eigentijds, persoonlijk en uitdagend onderwijs.
• Realiseren van een professionele cultuur middels samenwerkend en lerend vermogen.
• Actief betrekken van de externe omgeving bij de vormgeving van het onderwijs.