Lid Raad van Toezicht, profiel Financiën & Bedrijfsvoering

• Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
• Adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid op de bedrijfsvoering.
• Teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang.