Directeur Academie voor Engineering & ICT

• Kennis van onderwijs combineren met affiniteit voor technisch beroepsonderwijs.
• Eindverantwoordelijk voor academie met resultaatverantwoordelijke teams.
• Daadkrachtig leiding geven aan een academie met hoogwaardig en toekomstgericht opleidingsaanbod.