Uitgeefdirecteur

• Integrale leidinggevende ervaring in een complexe, multistakeholder omgeving.
• Ervaring met veranderings- en integratieprocessen.
• Vertrouwd met multimediale ontwikkelingen en digitalisering.