Directeur-Bestuurder

• Ruime, integrale ervaring in leidinggeven aan professionals en het dragen van eindverantwoordelijkheid.
• Ervaring met processen en structuren voor professioneel projectmatig werken.
• Intrinsieke motivatie; inspirerende visie op inclusie en participatie vraagstukken.