Lid Raad van Toezicht: Financiën, Risicomanagement & ICT

• Ruime ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering & risicomanagement.
• Scherp zicht op doorwerking van strategie op bedrijfsprocessen.
• Kennis en ervaring met ICT vraagstukken.