Lid Raad van Bestuur

• Richting geven aan strategie en doorontwikkeling van de organisatie.
• Sturing geven aan innovatie- en verandertrajecten.
• Versterken van onderlinge samenhang en synergie tussen de bedrijfsonderdelen.