Domeinleider Onderwijs

• Bijdragen aan de profilering van de VSNU als koepelorganisatie van betekenis.
• Strategisch adviseren en ondersteunen bij ontwikkelingen rond onderwijs.
• Entameren en ondersteunen van landelijke samenwerking en afstemming.