Bestuurder

• Schetst het toekomstscenario van Stichting Orion en leidt daar naar toe.
• Benut en verdiept de expertise en de kracht van de stichting, zowel intern als extern.
• Innoveert op basis van kansen in de actualiteit van het krachtenveld waarin Orion opereert.