Lid Raad van Commissarissen: Sociaal Domein

• Inspirerend, gericht op samenwerking en verbinding.
• Woonachtig in het werkgebied van MeerWonen.
• Bestuurlijke, brede maatschappelijke welzijnsachtergrond met specifieke kennis en ervaring van HRM.