Voorzitter Raad van Commissarissen

• Volkshuisvesting en vastgoed expertise.
• Betrokkenheid bij de regio.
• Bestuurlijke ervaring.