Lid Raad van Commissarissen

• Voordracht van de huurders.
• Financieel profiel.
• Woonachtig in werkgebied.